Percakapan Sopan Santun

Rating: 98% 9885


Fungsi dan Peranan Komunikasi berimplikatur Dalam Budaya ...

Penggunaan bahasa yang sopan dan berbudi bahasa sudah terdapat dalam dalam budaya Melayu sejak turun- temurun dari satu generasi ke satu generasi yang lain sebagai ...

Download - Tue, 27 Jan 2015 09:02:00 GMT

KOMUNIKASI ANTARA PERSEORANGAN - UKQA1331 Basic Comm. - Home

1 pengenalan kepada komunikasi mohd. farid bin rahmat uqp1331 definisi • “satu seni menyalurkan maklumat, idea-idea dan sikap-sikap dari seseorang

Download - Mon, 26 Jan 2015 15:30:00 GMT

Page 1