Percakapan Sopan Santun

Rating: 95% 8036


Fungsi dan Peranan Komunikasi berimplikatur Dalam Budaya ...

Penggunaan bahasa yang sopan dan berbudi bahasa sudah terdapat dalam dalam budaya Melayu sejak turun- temurun dari satu generasi ke satu generasi yang lain sebagai ...

Download - Sat, 27 Dec 2014 22:46:00 GMT

MENGENAL ETIKA DAN ETIKET DI TEMPAT KERJA

1 MENGENAL ETIKA DAN ETIKET DI TEMPAT KERJA Oleh : Vissia Trimurti A. Jati Manusia pada dasarnya selalu ingin dihargai, baik secara kodrat, harkat maupun martabat.

Download - Fri, 26 Dec 2014 10:23:00 GMT

KOMUNIKASI ANTARA PERSEORANGAN - UKQA1331 Basic Comm. - Home

1 pengenalan kepada komunikasi mohd. farid bin rahmat uqp1331 definisi • “satu seni menyalurkan maklumat, idea-idea dan sikap-sikap dari seseorang

Download - Thu, 25 Dec 2014 12:40:00 GMT

Page 1