Pengamalan Positif Sila Pancasila Di Era Reformasi

Rating: 100% 6267


Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap ...

Ciri Iklim Sekolah BerkesanJurnal Pendidikan 31 (2006) 3 - 19 3 Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Motivasi Pembelajaran AHMAD ZABIDI ABDUL RAZAK

Download - Tue, 23 Dec 2014 17:15:00 GMT

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2009

4. Aplikasi psikologi dalam pembangunan personel bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang memiliki nilai, etika kerja dan sikap yang positif. Ia melibatkan aktiviti

Download - Wed, 24 Dec 2014 09:07:00 GMT

PELAKSANAAN KURSUS KENEGARAAN DI BAWAH PENILAIAN TAHAP ...

Kandungan Kursus 8. Kandungan Kursus Kenegaraan adalah seperti di Lampiran A. Pihak penganjur kursus boleh mengubahsuai kandungan kursus tertakluk kepada kelulusan ...

Download - Thu, 25 Dec 2014 15:18:00 GMT

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 5 KOMPONEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Komponen utama yang diukur dalam Penilaian Tahap Kecekapan

Download - Fri, 26 Dec 2014 10:09:00 GMT

KONSEP SATU MALAYSIA DARI ASPEK PERUNDANGAN

1 Malaysia (Aspek Perundangan) 5 Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji dan hendaklah memperbaikinya secara positif. Pendekatan yang berbeza ...

Download - Fri, 26 Dec 2014 23:16:00 GMT

Page 1