Pacelathon Basa Jawa Tema Kerja Kelompok

Rating: 98% 5941


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 Nama Sekolah : Mata ...

MGMP Bahasa Jawa SMA 5 Semarang Page 2 c. Gladhen kanthi migatekake 1. Intonasi utawa lagu swara 2. Sikap 3. Gaya basa 4. Wirama Anggone pidhato bisa tumindak kanthi ...

Download - Tue, 23 Dec 2014 23:55:00 GMT

Page 1