Pacelathon Basa Jawa Tema Kerja Kelompok

Rating: 95% 4407


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 Nama Sekolah : Mata ...

MGMP Bahasa Jawa SMA 5 Semarang Page 2 c. Gladhen kanthi migatekake 1. Intonasi utawa lagu swara 2. Sikap 3. Gaya basa 4. Wirama Anggone pidhato bisa tumindak kanthi ...

Download - Fri, 23 Jan 2015 15:19:00 GMT

Page 1