Novel Ketika Gladiol Bersemi

Rating: 98% 5972


Nilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah

Nilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah Rajin Salah satu nilai dalam novel ini adalah rajin. Watak utama Doktor Fikri merupakan seorang budak yang rajin.

Download - Fri, 23 Jan 2015 14:50:00 GMT

NOVEL KEMBARA AMIRA (Amer Hmzah L.Kadir) Sinopsis

NOVEL KEMBARA AMIRA (Amer Hmzah L.Kadir) Novel ini mengisahkan tentang pengembaraan Amira semasa cuti persekolahan. Amira telah mengajak kawannya Jacinta untuk ...

Download - Sat, 24 Jan 2015 19:43:00 GMT

ii.

Tingkatan Lima Masa 80 Minit Tajuk Kembara Amira Genre Novel Fokus Utama 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,

Download - Fri, 30 Jan 2015 18:46:00 GMT

Tema

http://twoohiok.wordpress.com Tema Tema bagi novel Cempaka Putih Untukmu ialah persahabatan ikhlas dua kaum. Melalui watak utama Hartini (Tini) dengan

Download - Sat, 24 Jan 2015 19:21:00 GMT

Contoh Jawapan Kajian Novel Hikmah - Selamat Datang Ke ...

CONTOH 1 Soalan: Berdasarkan novel ^Hikmah _, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tema bagi novel ini. Berikan tiga contoh peristiwa yang sesuai yang dapat

Download - Thu, 29 Jan 2015 05:32:00 GMT

Gajah Mada

vi Gajah Mada dan besar dari ranah imajinasi. Sebagai karya sastra, novel ini mempunyai kekuatan yang sangat menjebak, tidak hanya dalam arti memberi

Download - Sun, 25 Jan 2015 12:46:00 GMT

KONSEP FEMINISME ISLAM DI DALAM FILEM KETIKA CINTA BERTASBIH

KONSEP FEMINISME ISLAM DI DALAM FILEM KETIKA CINTA BERTASBIH Oleh: Abdullah Yusof, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Nor Adina Abdul Kadir & Nor Hayati Bt Md Dahlal

Download - Sat, 31 Jan 2015 01:26:00 GMT

PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK ...

pnHjhNoria Salleh 1 PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK KEMBARA AMIRA AZFA HANANI TEMA Pengembaraan seorang remaja perempuan dalam

Download - Thu, 22 Jan 2015 23:13:00 GMT

PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS DALAM ...

10 ISSN: 2180-4842. Vol. 4, Bil. 2 (Nov. 2014): 10-24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu –JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ) PELAKSANAAN KEMAHIRAN ...

Download - Fri, 30 Jan 2015 19:14:00 GMT

Globalisasi Budaya Ditengah Masalah Identitas Nasional

3 ISI A. Penguraian Definisi Paper kami berjudul “Globalisasi Budaya Ditengah Masalah Identitas Nasional”, dimana yang menjadi fokus utamanya adalah budaya.

Download - Mon, 26 Jan 2015 23:37:00 GMT

PUDARNYA PESONA CLEOPATRA - Gandasulistiyo's Weblog | Just ...

PUDARNYA PESONA CLEOPATRA Dengan panjang lebar ibu menjelaskan, sebenarnya sejak ada dalam kandungan aku telah dijodohkan dengan Raihana yang tak pernah kukenal.

Download - Wed, 21 Jan 2015 22:38:00 GMT

Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal - Global Ethics ...

Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan Editors: Siti Syamsiyatun / Nihayatul Wafiroh Focus 7

Download - Sat, 31 Jan 2015 04:40:00 GMT

Page 1