Konsep Khutbah Jumat Terbaru

Rating: 97% 2975


Kesan Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham ...

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 20, 21–41, 2005 PENGGUNAAN MODEL KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH Subadrah Nair

Download - Sat, 27 Dec 2014 16:48:00 GMT

pemikiran Yusuf al Qaradhawi - BLOG OF KNOWLEDGE (Shari'ah ...

3 Terdapat beberapa kajian dijalankan mengenai konsep tajdid dan di antaranya ialah Tajdid Usul al-Fiqh al-Islami (Hasan al-Turabi, 1980), Usul al-Fiqh Fi Nasijih al-

Download - Sun, 28 Dec 2014 00:55:00 GMT

Pengajaran & pemelajaran di masjid - Welcome to OUM i ...

1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASJID Prof. Madya Dr. Mohd. Yusuf Ahmad Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia

Download - Thu, 25 Dec 2014 06:14:00 GMT

PENGURUSAN ZAKAT DI NEGERI SELANGOR : ISU DAN CABARAN

Prosiding Konvensyen Kebangsaan Perancangan & Pengurusan Harta dalam Islam 2010 oleh MAIN berkenaan untuk mengurus kutipan dan agihan zakat di negeri masing-masing.

Download - Sun, 28 Dec 2014 17:44:00 GMT

INOVASI DAN TRANSFORMASI DAKWAH JAKIM MELALUI MEDIA

2 INOVASI DAN TRANSFORMASI DAKWAH JAKIM MELALUI MEDIA TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan para peserta Seminar IslamGRID Kedua

Download - Sun, 28 Dec 2014 17:16:00 GMT

KERTAS 1 - Sejarah Menjana 1Malaysia

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN 2 1 Mengapakah manusia memilih lembah sungai untuk petempatan mereka? (m/s 8) A Lembah berpaya sesuai untuk ...

Download - Sat, 27 Dec 2014 14:25:00 GMT

Page 1