Kata Lucu Menyindir Pejabat

Rating: 96% 3254


BAB IV ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.0 PENDAHULUAN

56 adalah seperti Jadual 4.3 di bawah: Jadual 4.3 Kosa kata bahasa dan dialek yang dicampurkan ke dalam bahasa Mandarin di Kelantan Bil Kosa kata bahasa atau dialek ...

Download - Sun, 28 Dec 2014 04:23:00 GMT

Page 1