Dongeng Ramayana Versi Jawa

Rating: 95% 689


Babad Tanah Djawi - Biar sejarah yang bicara ...

Ana ing kono padha kena ing lelara, mulané banjur padha nglèrèg mangétan, menyang Tanah Jawa Tengah. Wong Jawa wektu samono, isih kari banget kapinterané, yèn ...

Download - Thu, 25 Dec 2014 12:04:00 GMT

Page 1