Crita Wayang Jawa Lan Amanate

Rating: 98% 3069


Babad Tanah Djawi - Biar sejarah yang bicara ...

Ing tahun 414 ana Cina aran Fa Hien, mulih saka enggoné sujarah menyang patilasané Resi Budha, ing tanah Indhu Ngarep mampir ing Tanah Jawa nganti 5 sasi.

Download - Thu, 25 Dec 2014 12:04:00 GMT

Page 1