Contoh Dialog Musyawarah Dalam Bahasa Jawa

Rating: 100% 1507


Graf Stres Hans Selve - Jabatan Akauntan Negara Malaysia

6 Zarida.H_Public Talks 2008/Jabatan Akauntan Negara 6. Cara mengurangkan stres • Mengubahsuai punca stress dengan : - penyelesaian masalah secara musyawarah

Download - Tue, 23 Dec 2014 23:48:00 GMT

Page 1