Contoh Dakwah Islam Tentang Perkembangan Moral Remaja

Rating: 100% 8554


Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan

Jurnal Pengajian Umum Bil. 8 170 KEPENTINGAN AGAMA DALAM PENDIDIKAN AKHLAK Pendekatan Islam dalam pendidikan akhlak amat menekankan kepada penanaman

Download - Thu, 18 Dec 2014 17:49:00 GMT

Page 1