Contoh Dakwah Islam Tentang Perkembangan Moral Remaja

Rating: 99% 9670


Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan

Jurnal Pengajian Umum Bil. 8 170 KEPENTINGAN AGAMA DALAM PENDIDIKAN AKHLAK Pendekatan Islam dalam pendidikan akhlak amat menekankan kepada penanaman

Download - Sun, 25 Jan 2015 14:27:00 GMT

Page 1