Cerita Hikayat Tangkuban Perahu Beserta Unsur Intrinsiknya

Rating: 95% 8918


Prosa Tradisional (Hikayat Khoja Maimun) - Lamanbahasa's ...

Prosa Tradisional (Hikayat Khoja Maimun) Bab 1 : Khoja Maimun yang berasal dari negeri Ajam, mempunyai seorang isteri yang cantik bernama Bibi Zainab.

Download - Mon, 19 Jan 2015 11:20:00 GMT

Sastera Rakyat - Pintu masuk utama laman tatabahasa

SASTERA RAKYAT BENTUK Prosa / Naratif Metos Lagenda Cerita Rakyat Makhluk Halus / Hantu Penglipur lara Cerita Binatang Cerita jenaka Folk romance

Download - Tue, 13 Jan 2015 06:27:00 GMT

Tingkatan - Lamanbahasa's Blog | Guru Cemerlang Bahasa ...

Tingkatan Lima Masa 80 minit Tajuk Hikayat Langlang Buana Genre Prosa Tradisional Fokus Utama 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,

Download - Tue, 20 Jan 2015 10:51:00 GMT

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) RUANG LINGKUP MATERI BENTUK TES 2. Berbicara Siswa mampu menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan, gagasan, pikiran,

Download - Fri, 23 Jan 2015 17:28:00 GMT

Cara Penyebaran Islam di Asia Tenggara - Maruwiah Ahmat ...

Cara Penyebaran Islam di Asia Tenggara Agama Islam mula berkembang di Alam Melayu dalam abad ke 13 Masihi. Menjelang abad ke 15 Masihi, agama Islam berjaya ...

Download - Fri, 23 Jan 2015 19:01:00 GMT

SILABUS KELAS XI SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS KELAS XI SEMESTER 1 Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XI Semester : 1 Standar Kompetensi : Mendengarkan

Download - Tue, 20 Jan 2015 11:12:00 GMT

BAHASA MELAYU GCE ‘O’ kerjasama - Yayasan MENDAKI

Panduan Kertas 2 Bahasa Melayu (1132) Bahagian A 1. Imbuhan (Soalan 1 – 5) • Amatlah penting untuk pelajar untuk membaca dan memahami teks yang

Download - Thu, 22 Jan 2015 11:31:00 GMT

Mengikut muqadimah pengarang (atau, penyusun) “Sejarah ...

Mengikut muqadimah pengarang (atau, penyusun) “Sejarah Melayu ” (Sulalatus Salatin), “… pada satu majlis … ada seorang Orang Besar, terlebih

Download - Thu, 22 Jan 2015 02:06:00 GMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 ...

1 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang: a. bahwa indonesia ...

Download - Wed, 21 Jan 2015 20:01:00 GMT

MODUL KBKK SPM SEJARAH 2010 TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN ...

MODUL KBKK SPM SEJARAH 2010 TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam

Download - Wed, 21 Jan 2015 12:44:00 GMT

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 1 - Selamat datang ke portal ...

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 1 1. Antara yang berikut yang manakah sumber primer? A. Rencana akhbar B. Surat perjanjian C. Buku teks sejarah

Download - Wed, 21 Jan 2015 08:41:00 GMT

ASPEK HUKUM HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) DALAM ...

aspek hukum haki (hak atas kekayaan intelektual) dalam kerangka trips (trade related aspect of intellectual property rights) dan implementasi penggunaan internet di

Download - Fri, 23 Jan 2015 14:43:00 GMT

Page 1