Buku Metakognitif

Rating: 95% 3041


Membudayakan Kemahiran Berfikir - IPG Kampus Darulaman ...

Analisa pengetahuan terdahulu Bingkai Metakognitif Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu? Mengapa maklumat ini penting? Apakah yang mempengaruhi

Download - Wed, 24 Dec 2014 17:56:00 GMT

RPP dan Silabus SMA Kelas X Kurikulum 2013

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah : SMA Kelas/Semester : X/1 Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan

Download - Tue, 23 Dec 2014 16:39:00 GMT

KATA OPERASIONAL TAKSONOMI BLOOM VERSI BARU

Eka Nur’aini (NIM: 09701251019) PEP UNY 2011 1 KATA OPERASIONAL TAKSONOMI BLOOM VERSI BARU UNTUK MATA PELAJARAN BIOLOGI A. Pendahuluan Taksonomi Bloom merujuk pada ...

Download - Wed, 24 Dec 2014 23:33:00 GMT

PENGGUNAAN KEMAHIRAN BERFIKIR DI KALANGAN PELAJAR DALAM ...

1081 1st International Malaysian Educational Technology Convention PENGGUNAAN KEMAHIRAN BERFIKIR DI KALANGAN PELAJAR DALAM PERSEKITARAN PERISIAN GEOMETRI INTERAKTIF

Download - Fri, 26 Dec 2014 21:07:00 GMT

KESAN KAEDAH PENGAJARAN METAKOGNISI-INKUIRI TERHADAP ...

kesan kaedah pengajaran metakognisi-inkuiri terhadap prestasi dalam matematik dan penaakulan saintifik . di kalangan pelajar diploma . oleh:

Download - Wed, 24 Dec 2014 01:29:00 GMT

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di ...

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di Luar Kelas 55 DAPATAN KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PELAJAR CEMERLANG DAN PELAJAR LEMAH LELAKI

Download - Fri, 26 Dec 2014 00:22:00 GMT

Page 1