Buku Elektronik Basa Sunda Sma Kelas X

Rating: 100% 3183


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 Nama Sekolah : Mata ...

MGMP Bahasa Jawa SMA 5 Semarang Page 2 c. Gladhen kanthi migatekake 1. Intonasi utawa lagu swara 2. Sikap 3. Gaya basa 4. Wirama Anggone pidhato bisa tumindak kanthi ...

Download - Sat, 27 Dec 2014 02:15:00 GMT

Page 1